Izvajanje plačilnih storitev na dan 15.4.2022

FURS obvešča, da v petek, 15.4. 022, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.V petek, 15.4.2022, evropski plačilni sistem TARGET2 torej ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 15. 4. 2022, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam

Obvestilo Uprave RS za javna plačila

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 15. 4. 2022, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 15. 4. 2022, pravočasno poravnana, če je plačana 14. 4. 2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!