Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

FURS obvešča, da je v pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov na testnem portalu eDavki objavil REK-O obrazec, dopolnjen na podlagi novele ZDoh-2Z in REK-O za izplačila vrst dohodkov: 1001, 1003, 1090, 1107, 1110, 1144 in 1150, z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočil testiranje teh vrst dohodkov. Hkrati je omogočeno testiranje oddaje REK obrazca na podlagi samoprijave in tudi predlaganje popravkov REK obrazcev.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki dne 4. 2. 2022 objavili REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001), o čemer smo vas že seznanili. Na podlagi testiranj so ugotovili posamezne napake v kontrolah pri plači, kar so ustrezno popravili. Popis kontrol (tudi za ostale vrste dohodkov) je objavljen v datoteki “REK-O kontrole“, pri čemer opozarjajo, da je navedeni dokument delovni osnutek in da so kontrole, ki so zapisane z rdečo, še v razvoju, bodo pa implementirane in naj jih razvijalci programske opreme ustrezno upoštevajo.

Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačila naslednjih vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami:

1001 Plača in nadomestilo plače

1003 Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov

1090 Regres

1107 Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku

1110 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov

1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Kot je FURS seznanjal v novici Novi REK obrazec 1. septembra 2022 so v okviru prenove REK obrazcev poenostavili tudi oddajo REK-O obrazca v primeru samoprijave (vrsta dokumenta I, J in K) kar je prav tako sedaj možno testirati.

Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev. V okviru popravljanja predloženih podatkov se tako lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

V pomoč pri prilagoditvi programske podpore objavljajo tudi Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca s podrobnim opisom posameznih polj.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bodo objavljali postopoma, o čemer bodo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca

REK-O obrazec

Kontrole na REK-O obrazcih

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!