Na voljo je izjava za pridobitev pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

 Od petka 1.4.2022 je na voljo izjava “NF-IzjavaEnerg”, ki jo je mogoče oddati zgolj v elektronski obliki na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 15.4.2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačala pomoč 5.5.2022.

Od 1.4.2022 je v veljavi tudi Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, ki je bila sprejeta na podlagi Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Dostopna je na povezavi TU.

Uredba poleg metodologije izračuna škode, ki je nastala upravičencem iz zakona, vsebuje še izračun višine pomoči s strani države. Višina pomoči lahko namreč znaša do 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in največjih zneskov pomoči iz tabele v 2. členu zakona. Dodatno je pomoč omejena še s pavšalnimi zneski po posameznih kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih.

FURS je na podlagi uredbe objavi tudi odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi s predmetno pomočjo, ki so dostopna na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!