Novih 11,55 milijonov evrov covid garancij za najemanje bančnih kreditov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da bo Slovenski podjetniški sklad (SPS) tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije covid-19 na njihovo poslovanje.

Podjetja bodo lahko zaprosila za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 evrov (za srednja podjetja do 200.000 evrov), z roč­nostjo do pet let in možnostjo koriščenja šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati bodo podjetja z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije Slovenskega podjetniškega sklada deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,35 %.

Razpisna dokumentacija razpisa P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!