Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Odlok je v 2. členu določal, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije. V prvem odstavku 237. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je sicer določeno, da mora biti pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji opravljen v primeru, če to zahteva zavarovanec.

Strokovna skupina je mnenja, da glede na veljavne ukrepe ni strokovnih zadržkov, da bi imenovani zdravniki in zdravstvena komisija odločali le na podlagi dokumentacije ter da če je potrebno, se lahko obravnave udeleži tudi zavarovanec. Skladno z navedenim stališčem je prenehala veljavnost odloka, saj zanj glede na spremenjene epidemiološke razmere ni več strokovne podlage.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!