Sprememba Zakona o urejanju trga dela glede upokojenskega dela

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 54 z dne 20.4.2022 objavljen Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki začne veljati 15. dan po objavi, torej dne 5.5.2022. Besedilo spremembe je dostopno TU.

Bruto urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako, da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur. Bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 EUR. Višina bruto urne postavke in višina bruto dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo, ter ju enkrat letno določi minister, pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do konca februarja v koledarskem letu. Višina bruto urne postavke velja od marca tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

Minister, pristojen za delo, v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona, torej do 20.5.2022, izda odredbo, s katero določi višino urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo. Do uveljavitve navedene odredbe se uporablja znesek iz prejšnje odredbe, ki je dostopen v naši novici na povezavi TU (5,77 EUR).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!