Spremembe pri uporabi zaščitnih mask

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 14.4.2022.

Z Odlokom se določa obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Izjemi od uporabe zaščitnih mask sta posledično omejeni le na otroke do dopolnjenega 6. leta in na osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba maske iz objektivnih razlogov onemogočena.

Odlok določa tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.  Pogoj PCT je tako potrebno izpolnjevati  le še v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!