Dopolnitev pojasnila FURS glede bonitet

Obveščamo vas, da je FURS posodobil pojasnila »Bonitete«, ki so dostopna na povezavi TU, in sicer je dopolnjena točka 3.3.1 – Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic.

FURS pojasnjuje, da se ugodnejša davčna obravnava po določbah 6. do 8. odstavka 43. člena ZDoh-2 ne uporablja, kadar gre za neposredno podelitev nagrade v obliki delnic.

V 6. odstavku 43. člena ZDoh-2 je določeno, da mora pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev v gospodarski družbi delodajalca (ali tej družbi neposredno nadrejeni družbi) delojemalcu zagotoviti delodajalec, da se lahko upošteva ugodnejša davčna obravnava. Pogoj zagotovitve pravice s strani delodajalca je izpolnjen tudi, če delojemalcu ugodnost zagotovi neposredno nadrejena družba, ki je imetnik delnic ali poslovnih deležev v gospodarski družbi, če se nadrejena družba v zvezi s takšnim nagrajevanjem dogovori z delodajalcem, da bo strošek tega nagrajevanja nosil delodajalec. V nasprotnem primeru, če stroška ne nosi delodajalec (nadrejena družba mu tega ne zaračuna in torej nagrade delojemalcu ne zagotovi delodajalec), pa pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo po navedeni določbi ni izpolnjen.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!