Inšpekcijski nadzori nad prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam

Tržni inšpektorat RS bo v mesecu maju izvajal poostren nadzor nad prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov prepoveduje prodajo tobačnih izdelkov osebam mlajšim od 18 let. Obenem pa prodajalcem omogoča, da lahko od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke, zahtevajo, da izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, ji tobačnega izdelka ne sme prodati.

V izogib morebitnim nevšečnostim, povezanimi s prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam, Tržni inšpektorat RS poziva vse ponudnike tobaka in tobačnih izdelkov (trgovce in gostince), da dosledno spoštujejo zakonska določila in tobačnih izdelkov ne prodajajo mladoletnim osebam. V primeru ugotovljenih kršitev bo Tržni inšpektorat ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!