Izšla je monografija o podjetniški demografiji in digitalizaciji podjetij

MGRT obvešča, da je v okviru raziskovalnega projekta Slovenski podjetniški observatorij izšla znanstvena monografija z naslovom Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Monografija je nastala ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Javna agencija SPIRIT Slovenija).

Slovenski podjetniški observatorij 2021 sestavljata dva dela: analiza demografije slovenskih podjetij in raziskava problematike digitalizacije malih in srednje velikih podjetij. V prvem delu so raziskovalci podrobno analizirali gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji, in sicer za leto 2020 ter primerjali ključne podatke med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v dejavnosti industrije, gradbeništva, trgovine in storitev. Leta 2020 je bilo v Sloveniji tako 118.959 podjetij ali 0,8 % manj kot leta 2019. Za 2,2 % se je povečalo le število podjetij, ki ne zaposlujejo nobenega delavca (to so gospodarske družbe z nič zaposlenimi). Najbolj se je zmanjšalo število velikih podjetij (za 14 ali 5,9 %). Številčno je bilo največ mikro podjetij z 1–9 zaposlenimi (72,9 %), najmanj pa velikih podjetij (0,2 %).

Raziskava je pokazala, da podjetja v Sloveniji uporabljajo predvsem enostavnejše digitalne tehnološke rešitve in orodja, zahtevnejša, kompleksna ali novejša pa bistveno manj. Tako prevladujejo implementacija in uporaba spletnih strani, orodij za podporo timskemu delu in programske rešitve za brezpapirno poslovanje. Šele nato sledijo digitalizacija poslovnih procesov, internet stvari, celovite programske rešitve za podporo strankam, 3D-tisk in veriženje blokov.

Več informacij je dostopnih na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!