Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvešča, da se nagrade in priznanja podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Letno se podeli do šest nagrad delodajalcem in to po eno nagrado v naslednjih skupinah organizacij oziroma gospodarskih družb: organizacija (zavod, ustanova, društvo), skupaj mikro in mala družba, srednja in velika družba. Letno nagrado se podeli tudi družbi, ki posluje kot invalidsko podjetje, prav tako pa še organizaciji, ki posluje kot zaposlitveni center. Letne nagrade v imenu Republike Slovenije podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Predloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana, s pripisom na ovojnici: »Javno naročilo za podelitev nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021«, najkasneje do 1. julija 2021.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Več informacij, skupaj z razpisno dokumentacijo, lahko dobite na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!