Konferenca MDDSZ o varnosti in zdravju pri delu

Na konferenci Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu, ki jo je 24. maja organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so strokovnjakinje in strokovnjaki opozorili na različne vidike varnosti in zdravja pri delu.

Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, je poudaril, da je delodajalec dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu, način pa je prepuščen njemu samemu. Ob privolitvi tistega, ki želi delati na domu, si lahko delodajalec, strokovni delavec ali delavka za varnost pri delu delovno mesto ogleda, lahko zahteva fotografije delovnega mesta ali pa izpolnitev vprašalnika. Zelo  priporočljivo je, da delodajalec pripravi navodila za pravilno ravnanje pri opravljanju varnega dela na domu (npr. zdravo delo za računalnikom, osvetljenost delovnega mesta, nezgode pri delu …) ter tudi zapiše ukrepe, s katerimi zagotavlja varnost in zdravje delavk in delavcev.

Podrobnejša vsebina konference je dostopna na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!