Nakazilo pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

FURS obvešča upravičence do pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, da bo izplačilo izvedeno danes, 5. 5. 2022. Tovrstno pomoč bo prejelo 5.996 upravičencev v skupnem znesku 51.556.879,00 €.

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

  • so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
  • jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Upravičenec je moral preko informacijskega sistema Finančne uprave (eDavki) predložil izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo. Rok za oddajo vloge je bil 15. april 2022.

Več informacij o tovrstni pomoči je objavljenih v posebni novici z dne 9. 3. 2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!