Od 14.5.2022 velja nova urna postavka za upokojensko delo

Kot smo vas pred časom že obvestili TU, je Državni zbor sprejel spremembe Zakona o urejanju trga dela, ki se nanašajo na ovrednotenje upokojenskega dela.

Bruto urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako, da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur. Bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 EUR.

Minister, pristojen za delo je izdal odredbo, ki je objavljena v Uradnem listu št. 67 z dne 13.5.2022, s katero je določi višino urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v višini 6,17 EUR, ki velja od 14.5.2022 do 28.2.2023.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!