Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa

FURS obvešča, da lahko pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, uveljavljajo olajšavo za donacije tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport. Olajšava se lahko uveljavlja v višini 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

Novo olajšavo za donacije se lahko uveljavlja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Pravna podlaga je nova druga alineja drugega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in 2. točke drugega odstavka 66. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

V zvezi z tem zavezance obveščajo, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, objavilo seznam (evidenco) izvajalcev programov vrhunskega športa, za donacije katerim se navedena olajšava lahko uveljavlja.

Evidenca je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se bo, glede na dosežene rezultate, osveževala vsake 4 mesece.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!