Podaljšanje veljavnosti sprememb Uredbe o določitvi zneska trošarine na električno energijo

Vlada veljavnost uredbe podaljšuje do 31. julija 2022.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina  plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen. Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarin, v skladu z ekonomsko politiko Slovenije.

S spremembo uredbe se torej ohranjajo trenutno veljavne trošarine na električno energijo do 31. julija 2022, in sicer znašajo (v megavatnih urah – MWh) za stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,525 evra in za stopnjo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!