Podaljšujejo se trenutno veljavne trošarine za energente

Vlada je sprejela spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi ohranjajo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

Trenutno veljavne trošarine, ki jih ohranjajo do 31. julija 2022, znašajo:

  • za bencine 0,359 evra za liter;
  • za plinsko olje za pogon 0,330 evra za liter;
  • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje 0,07875 evra za liter;
  • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!