Priložnost za financiranje inovacij evropskih malih in srednje velikih podjetij

MGRT obvešča mala in srednja podjetja o priložnosti za financiranje inovacij na področju lahkih materialov, kot so zlitine lahkih kovin, keramični kompoziti in kompoziti na osnovi polimerov. Odprt je tako prvi razpis v projektu za uporabo in proizvodnjo lahkih materialov pod imenom AMULET (angleško The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT).

AMULET bo organiziral dva odprta razpisa za pridobitev sredstev za odkrivanje inovacijskega potenciala MSP preko medsektorskega sodelovanja in izmenjave znanja.

Na prvem razpisu, ki je že odprt, bodo izbrani konzorciji MSP, ki združujejo dve ali tri pravne osebe, ki bodo vodili razvojno naravnane projekte in demonstracijske aktivnosti v povezavi s tehnologijo in sistemi z 12-ih ciljnih področij. V okviru prvega razpisa je odprtih 26 izzivov, za katera lahko MSP predlagajo tehnološke rešitve. Izbrani konzorciji bodo prejeli do 120.000 evrov (do 60.000 evrov za vsak MSP) ter podporo pri tehničnem razvoju projekta, kot tudi pri usposabljanju na področju poslovnih vsebin.

AMULET bo organiziral tri spletne dogodke namenjene mreženju MSP, ki so zainteresirana za sodelovanje na prvem odprtem razpisu. MSP bodo preko platforme imela priložnost povezovanja z drugimi podjetji za skupno delo pri pripravi projektnega predloga.

Do 30. junija 2022 do 17:00 lahko preko spleta oddate projektne predloge, na uradni strani AMULET pa lahko preberete tudi več informacij o priložnostih za financiranje.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!