Priporočila delodajalcem za preprečitev kostno-mišičnih obolenj pri delu

V Sloveniji in vseh ostalih članicah Evropske unije poteka Kampanja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«. Namen kampanje je spodbujanje izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter obvladovanje tveganj na področju kostno-mišičnih obolenj s ciljem, da bi vsi delavci v EU imeli zagotovljeno enako raven varnosti in zdravja pri delu ter da bi podjetja imela enake konkurenčne pogoje.

V zvezi s tem se izvajajo tudi inšpekcijski nadzori, ki poleg preverjanja izvajanja določil veljavne zakonodaje s tega področja vključujejo tudi svetovanje in osveščanje tako delodajalcev kakor tudi delavcev. Kampanji se pridružuje tudi Inšpektorat za delo, ki izvaja aktivnosti v zvezi s kampanjo v dejavnosti prevoza, kurirski dejavnosti ter v dejavnosti proizvodnje hrane in pijač. Stanje v RS bo znano v drugi polovici letošnjega leta, stanje v državah članicah EU pa v začetku leta 2023.

Inšpektorat RS za delo je v okviru kampanje objavil priporočila delodajalcem za preprečitev kostno-mišičnih obolenj pri delu, ki so dostopna na povezavi TU (čisto spodaj).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!