Sprememba pojasnila FURS glede bonitet

Obveščamo vas, da je FURS spremenil pojasnila »Bonitete«, ki so dostopna na povezavi TU, in sicer je spremenjena točka 3.3.1 – Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic.

FURS pojasnjuje, da se ugodnejša davčna obravnava po določbah 6. do 8. odstavka 43. člena ZDoh-2 ne uporablja, kadar gre za neposredno podelitev nagrade v obliki delnic. Pri tem dodatno pojasnjujejo, da je v 6. odstavku 43. člena ZDoh-2 določeno, da mora pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev v gospodarski družbi delodajalca (ali tej družbi neposredno nadrejeni družbi) delojemalcu zagotoviti delodajalec, da se lahko upošteva ugodnejša davčna obravnava. Pri tem dikcija zagotovitev s strani delodajalca ne pomeni, da mora strošek zagotovljene bonitete bremeniti delodajalca. 6. odstavek 43. člena ZDoh-2 se tako uporablja za vrednotenje bonitete v obliki pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev, če se ta dohodek v konkretnem primeru vsebinsko lahko opredeli za dohodek iz zaposlitve in so hkrati izpolnjeni pogoji iz 6., 7. in 8. odstavka 43. člena ZDoh-2, pri čemer pa ni pomembno, kdo izvede izplačilo te bonitete ter v čigavo breme.

Prejšnje pojasnilo glede neposredne podelitve nagrad v obliki delnic, o katerem smo vas obvestili 9.5.2022 TU, so črtali.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!