Vlada sprejela novo sedemletno Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028

Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih.

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:

  1. povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;
  2. povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;
  3. pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja;
  4. razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter
  5. zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Več informacij je dostopnih v novici Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!