Vlada sprejela obrazce za unovčitev digitalnega bona ’22

Vlada RS je včeraj sprejela Uredbo o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov ’22 in izjave o unovčitvi digitalnega bona ’22, ki začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 18.5.2022. Besedilo uredbe je dostopno na povezavi TU (stran 3-10).

Uredba določa:

  • vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini
  • sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih
  • izjavo o združitvi digitalnih bonov ’22 in
  • izjavo o unovčitvi digitalnega bona ’22

Vsa navodila in vloge bodo dostopne tudi na posebni spletni strani TU

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!