Minimalni regres po Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije znaša 1.300 EUR

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 87 z dne 24.6.2022 objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma, ki določa višino regresa za letni dopust za leto 2022 v višini 1.300 EUR. Besedilo aneksa je dostopno na povezavi TU (stran 80).

Delodajalci, ki jih zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, morajo do 30.6.2022 delavcem izplačati znesek regresa za letni dopust 2022 najmanj v višini 1.300 EUR. Delodajalci, ki so delavcem že izplačali znesek regresa za letni dopust 2022 v nižji višini, morajo do 30.6.2022 delavcem izplačati razliko (poračun) med prejetim nižjim zneskom regresa in zneskom 1.300 EUR. Seveda pa lahko delodajalci izplačajo tudi višji znesek regresa.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije ima razširjeno veljavnost le za dejavnosti po SKD 55.100-dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ter 92.001-dejavnosti igralnic. Navedeno pomeni, da ta kolektivna pogodba zavezuje vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed navedenih dveh dejavnosti. Delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katero drugo izmed dejavnosti, navedene v določbi o stvarni veljavnosti kolektivne pogodbe npr. 56.101-restavracije in gostilne ali 56.102-okrepčevalnice in podobni obrati ali drugo (lahko preverite v 2. členu kolektivne pogodbe TU), pa kolektivna pogodba zavezuje le, če so člani delodajalskih organizacij, podpisnic te kolektivne pogodbe (Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije). Delodajalci, ki jih ta kolektivna pogodba ne zavezuje, jo pa uporabljajo na prostovoljni osnovi (na podlagi lastne odločitve, npr. tako, da jo navajajo v pogodbi o zaposlitvi), morajo prav tako upoštevati dogovorjen znesek regresa za letni dopust.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!