Pojasnilo MOP za izvajanje novega Gradbenega zakona do sprejema podzakonskih aktov

Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 199/21), ki je začel veljati 31. decembra 2021 in se začne uporabljati z 1.6.2022, je v 152. členu določil, da se izvršilne predpise sprejme v šestih mesecih (do 30. junija 2022) po uveljaviti zakona, razen Pravilnika o načinu izračuna površin in prostornin stavb, ki se sprejme v dveh letih od uveljavitve zakona. Ti izvršilni predpisi so Uredba o razvrščanju objektov, Uredba o gradbiščih, Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Pravilnik o začasnih objektih.

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so vsi predpisi bili že dani v javno razpravo in so v zaključnih fazah priprave.

Gradbeni zakon določa, da se do sprejema novih podzakonskih aktov še naprej uporabljajo:

  • Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);
  • Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09, 6/14 in 61/17 – GZ);
  • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20);
  • Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ).

Pri tem pa Gradbeni zakon prinaša nekatere novosti, kot je na primer večji nabor začasnih objektov, manjšo rekonstrukcijo in nadomeščanje dokazila o zanesljivosti  z izjavo nadzornika za gradnjo enostanovanjskih stavb.

V primeru, kadar Gradbeni zakon določene obveznosti in upravne postopke, dokumentacijo, izjave ali druge listine predpisuje drugače, kot to določajo prej našteti podzakonski predpisi, ali obstoječi predpisi tega niti ne urejajo, se neposredno uporabi določbe Gradbenega zakona, kot kasnejši predpis višje ravni.

Celotno obvestilo MOP je dostopno na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!