Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

V Uradnem listu št. 78 z dne 2.6.2022 je bil objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, ki začne veljati 17.6.2022, uporabljati pa se začne 1.9.2022. Pravilnik je dostopen na povezavi TU, priloga pa na povezavi TU (iz prvotne objave je pomotoma izpadla, zato je bila objavljena v Uradnem listu št. 90 z dne 5.7.2022). Do začetka njegove uporabe se v celoti uporablja Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 54/13).

Od 1.9.2022 se bo torej enotno prijavljalo nezgode pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in poškodbe pri delu v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ).

ZZPPZ določa obveznost obveščanja NIJZ o vsaki smrtni poškodbi in poškodbi, zaradi katere je delavec odsoten najmanj en dan. V skladu z 41. členom ZVZD-1 pa mora delodajalec inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Tako nezgoda kot tudi poškodba pri delu se bosta torej prijavili na enotnem obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga I pravilnika. Z izpolnitvijo splošnega dela obrazca se bo štelo, da je delodajalec s tem prijavil poškodbo pri delu v skladu z ZZPPZ in nezgodo pri delu v skladu z ZVZD-1 (v kolikor bo takšna prijava seveda sploh potrebna). Sistem bo torej sam zaznal potrebnost prijave tudi po ZVZD-1 in prijavo poslal Inšpektoratu RS za delo.

Obrazec se bo izpolnjeval elektronsko, navodila za izpolnitev bodo pristojni organi (NIJZ, IRSD in ZZZS) še sprejeli. Delodajalec, ki ni vpisan v PRS bo splošni del obrazca izpolnil v papirni obliki in ga osebno, po navadni ali elektronski pošti posredoval na ZZZS. S tem bo pooblastil ZZZS, da v njegovem imenu opravi prijavo preko portala SPOT.

Zdravstven del obrazca bo elektronsko izpolnjeval osebni zdravnik poškodovanca. Če poškodovanec nima osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v RS, se zdravstveni del obrazca ne bo izpolnil.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!