Začetek izdaje izkaznic za osebe z začasno zaščito

MNZ obvešča, da bodo osebe z začasno zaščito od 16.6.2022 naprej prejemale izkaznice. Upravne enote odločitve o priznanju začasne zaščite ne bodo več izdajale v obliki pisne upravne odločbe, temveč v obliki izkaznice. Postopek priznanja začasne zaščite je s tem poenostavljen.

Izdaja izkaznice za osebe z začasno zaščito je brezplačna. Oseba mora izkaznico imeti pri sebi, z njo lahko dokazuje tudi svojo istovetnost. Izkaznica velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, velja pa, dokler traja začasna zaščita, to je do 4. marca 2023. Izkaznica je plastificirana, vsebuje fotografijo, osebno ime, državljanstvo, spol, datum rojstva in EMŠO osebe ter podatek o naslovu njenega začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Izkaznica se osebi vroči pri upravni enoti, ki je izkaznico izdala, ali po pošti. Način vročitve predlaga prosilec za začasno zaščito ob vložitvi vloge za začasno zaščito.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!