Znižanje okoljskih dajatev na dizelsko gorivo na AC

Vlada RS je prispevek za energetsko učinkovitost in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki se plačujeta za dizelsko gorivo, začasno ukinila tudi za dizelsko gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih na avtocestnem križu.

Posledično sta bili sprejeti Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, ki veljata od 24.6.2022.

Ob tem je vlada naložila ministrstvu, pristojnemu za energijo, da mesečno preverja upravičenost ukrepa, ki ga določata uredbi.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!