Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu s 1.9.2022

Kot smo vas že obveščali TU se bo od 1.9.2022 enotno prijavljalo nezgode pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in poškodbe pri delu v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ). Prijava trenutno še poteka na obrazcu ER-8, od vključno 1.9.2022 dalje pa bo moral delodajalec nezgodo in poškodbo pri delu prijaviti elektronsko prek portala SPOT.

Z namenom pravočasnega obveščanja in priprave delodajalcev na elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu, je ZZZS pripravila priloženo informacijo: Elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!