Inšpektorat RS za delo nadaljuje z rednim in tudi usmerjenim nadzorom izplačil regresa za letni dopust

IRSD v letošnjem letu nadaljuje tako z rednim kot usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za letni dopust, pri katerem obravnavamo prejete prijave in izhajamo tudi iz podatkov Finančne uprave RS o delodajalcih, ki niso oddali iREK obrazca za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. IRSD pri tem pozornost namenja tako večjim kot manjšim delodajalcem.

Skoraj polovica ugotovljenih kršitev se nanaša na izplačilo regresa do zakonskega roka, t.j. do 1. julija tekočega koledarskega leta. Inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci regres pogosto izplačujejo z zamudo ter tudi v več delih, pri tem pa se nemalokrat sklicujejo na likvidnostne težave. Ob tem še ugotavljajo, da delodajalci pogosto ne poznajo določb kolektivnih pogodb, ki bi jih morali ob tem uporabljati.

IRSD ob tem delodajalce, ki delavcem še niso izplačali regresa za leto 2022, kljub storjenemu prekršku, poziva, da jim regres izplačajo še pred obiskom inšpektorjev. Kajti tudi v primerih, ko jih na registriranih naslovih ne bo mogoče najti, se nadzoru ne bodo mogli izogniti, na njega bodo namreč vabljeni. V primeru, da delodajalec regresa ne izplača, je v ZDR-1 določena globa od 3.000 do 20.000 evrov za pravno osebo in od 450 do 2.000 evrov za odgovorno osebo delodajalca pravne osebe.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!