Spremembe tarifnega dela Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem list št. 89 z dne 1.7.2022 so objavljene spremembe tarifnega dela Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki veljajo od 1.7.2022 dalje. Vsebina sprememb je dostopna na povezavi TU (stran 75).

Spreminjajo se zneski najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in znesek povračil stroškov v zvezi z delom (prehrane, prevoza na delo in iz dela, dnevnice za službena potovanja v Sloveniji).

Tarifni razred – NOP v EUR
I. Enostavna dela – 594,08
II. Manj zahtevna dela – 616,88
III. Srednje zahtevna dela – 653,52
IV. Zahtevna dela – 697,60
V. Bolj zahtevna dela – 777,59
VI. Zelo zahtevna dela – 936,49
VII. Visoko zahtevna dela – 1.116,88

Prevoz na delo in z dela: 0,17 EUR

Prehrana med delom: 4,81 EUR

Službena potovanja v Republiki Sloveniji – dnevnice:
6–8 ur 6,93 EUR
8–12 ur 9,91 EUR
nad 12 ur 19,56 EUR

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!