Uredba o določitvi cen električne energije za male poslovne odjemalce

Uredba o določitvi cen električne energije z dne 14. julij 2022 (Uradni list RS št. 95/2022) določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno (brez DDV) električne energije:

a) skupni prostori v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,11800 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 EUR/kWh,
– za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 EUR/kWh.

b) odjemalci s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh,
– za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh.

4. člen določa, da dobavitelji od uveljavitve te uredbe malim poslovnim odjemalcem ne smejo prenehati z dobavo, prav tako ne smej odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Dne 21. julija 2022 (Ur.l.RS št. 98/2022) je bila objavljena sprememba uredbe, ki med upravičence ukrepov šteje tudi  poslovne odjemalce, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– skupna priključna moč vseh njegovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in
– za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022.
Za male poslovne odjemalce se ta uredba uporablja tudi za tista merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev od 22. julija 2022 dalje, če gre za merilna mesta objektov, ki so novogradnje, skladno z zakonom, ki ureja graditev.

Uredba se začne uporabljati 1. septembra 2022, razen 4. člena te uredbe, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe in bo veljala do 31. avgusta 2023.
V času uporabe uredbe bo Vlada znižala tudi davčno stopnjo DDV na 9,5% in ohranila 50% znižanje trošarin.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!