Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen zemeljskega plina iz plinskega sistema

Dne 21. julija 2022 (Ur.l.RS št. 98/2022) je bila objavljena Uredba, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema transportnega in distribucijskega omrežja, med upravičenci so tudi mali poslovni odjemalci.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za male poslovne odjemalce je 0,079 €/kWh (cena brez DDV).

4. člen določa, da dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo zemeljski plin odjemalcem iz 1. člena te uredbe, ne smejo prenehati z dobavo. Dobavitelji tudi ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci navedenimi v iz 1. členu te uredbe. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Uredba se začne uporabljati 1. septembra 2022, razen 4. člena te uredbe, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe in bo veljala do 31. avgusta 2023.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!