Letne pravice se na CSD podaljšujejo po uradni dolžnosti

MDDSZ obvešča, da so Centri za socialno delo (CSD-ji) v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljajo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic.

Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti. Pri mesečnih pravicah morajo upravičenci sami vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za podaljšanje pravice in v primeru sporočanja sprememb.

Več informacij je dostopnih v novici MDDSZ TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!