Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave nezgode in poškodbe pri delu

Inšpektorat za delo obvešča, da je urejanje pooblastil za nove e-postopke v zvezi s prijavo nezgode ali poškodbe pri delu – ePrijava in preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu že omogočeno.

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik sam, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Ker gre za nove postopke, je treba za vse osebe, ki bodo v imenu podjetja/poslovnega subjekta urejale te vloge na portalu SPOT, urediti tudi novo pooblastilo.  Novo oziroma dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke. 

Navodila in vse koristne informacije glede urejanja pooblastil so na voljo na spletni strani SPOT.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!