Nasveti TIRS pri nakupovanju blaga preko spleta

Tržni inšpektorat opozarja, da je pri nakupu blaga preko spleta potrebno biti zelo previden. Spletna stran v slovenskem jeziku še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca. Vedno več je tujih podjetij, ki se odločajo za prodajo tudi slovenskim potrošnikom, prav tako avtomatski prevajalniki omogočajo hitro jezikovno prilagoditev spletnih strani. V prvi vrsti je tako treba vedno najprej poiskati in tudi preveriti podatke o prodajalcu. Nakup blaga preko spleta od neznanega prodajalca ali nepreverjenega prodajalca, sploh če ima ta sedež v državi, ki ni članica Evropske unije, je namreč tvegan, saj ni nujno, da bo potrošnik blago sploh prejel, če ga bo prejel, pa lahko ne bo ustrezal pričakovanjem potrošnika glede na opis, podan s strani prodajalca. V okviru možnosti, ki jih omogoča današnja tehnologijo, lahko sicer potrošniki veliko informacij o prodajalcu in ponujenem blagu pridobijo že preko spleta, tako lahko npr. pred odločitvijo za nakup preverijo tudi morebitne izkušnje drugih kupcev s prodajalcem (npr. preko različnih forumov).

Potrošnikom, ki svoje nakupe opravljajo preko interneta, hkrati priporočajo, da si ogledajo tudi spletne strani Varni na internetu, preko katerih Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT uporabnike interneta seznanja z varno uporabo interneta ter s pastmi, na katere lahko uporabnik naleti pri tem – npr. Ali lahko zaupam spletni trgovini?, Kaj je zadaj #3: Lažna spletna trgovina, Kako preveriš spletno trgovino?

V primerih težav z nakupom od prodajalca s sedežem v Sloveniji se lahko potrošnik običajno za pomoč obrne na Tržni inšpektorat. Če se prodajalec nahaja v drugi državi članici Evropske unije, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Evropski potrošniški center, ki kot del mreže evropskih potrošniških centrov, ustanovljene s strani Evropske komisije, nudi potrošnikom pomoč pri uveljavljanju pravic v razmerju do podjetja iz druge države članice EU. V primerih nakupa od prodajalca iz države, ki ni članica Evropske unije, bo potrošnik pomoč lahko iskal le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!