Nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

V Uradnem listu RS št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022 je objavljena nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami, uporablja pa se od 1. 7. 2022.

Tarifna priloga je sklenjena za obdobje do konca leta 2022 (če do izteka veljavnosti Tarifne priloge ni sklenjena nova, se časovna veljavnost vsakokrat za obdobje enega leta).

V Tarifni prilogi se zvišujejo zneski najnižjih osnovnih plač za 5,5%.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100% cene najcenejšega javnega prevoza. Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu iz naslova povračila stroškov prevoza na delo in z dela izplačilo kilometrine v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja.

Povračilo stroškov prehrane med delom znaša 6,12 EUR. Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta dan pripada še dodaten znesek v višini 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urih dela.

Tarifna priloga ureja tudi druge prejemki iz delovnega razmerja, in sicer regres za letni dopust, jubilejne nagrade in prejemke vajencev, dijakov in študentov na obveznem praktičnem usposabljanju.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!