Pojasnilo ministrstva glede enotne elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu

Kot smo vas že večkrat obveščali, bo s 1. 9. 2022 za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektoratu za delo ter Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran.

K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, jo bo lahko v njegovem imenu vnesla in uredila pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa si mora za to urediti novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Več informacij o tem je na voljo na Portalu SPOT.

Portal SPOT omogoča tudi preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu. Delodajalec lahko prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu (splošni del obrazca), če:

  • je bil naveden napačen zavarovanec oziroma poškodovanec,
  • ugotovi, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu,
  • če so bili podatki o zavarovancu oziroma poškodovancu ali delodajalcu ali nezgodi napačni,
  • ugotovi da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu) – v tem primeru opravi preklic samo na IRSD.

Celotna novica je dostopna na povezavi TU, dodatne informacije o enotnem postopku in tehničnih pogojih za uporabo so na voljo tudi na spletiščih MJU (portal SPOT) in ZZZS.

Za dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na: enotni kontaktni center MJU: ekc@gov.si, e-naslov ZZZS: poskodbepridelu@zzzs.si ali e-naslov IRSD: gp.irsd@gov.si.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!