Prenovljen nepremičninski sistem in portal Prostor

Geodetska uprava obvešča, da je v okviru programa projektov eProstor informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo.

Poleg prenovljenih procesov evidentiranja in nove informacijske rešitve katastra nepremičnin je zaživel tudi prenovljen spletni portal Prostor – informacijski in storitveni portal, namenjen uporabnikom. Portal Prostor zajema informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih storitev za prenos ali obdelavo podatkov (vpogledovalniki, aplikacije, javno dostopni spletni servisi).

Za potrebe izvajanja določb novega Zakona o katastru nepremičnin je bil vzpostavljen nov informacijski sistem (v nadaljevanju IS Kataster), ki sodi med kompleksnejše informacijske sisteme v Republiki Sloveniji.

V enomesečnem prehodnem obdobju vzpostavitve informacijske podpore so ukinili evidence: zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Vzpostavili so novo evidenco, kataster nepremičnin.

Uporabnikom je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov preko prenovljene aplikacije Javnega vpogleda (JV). Vsak uporabnik si lahko prenese zadnje stanje javnih podatkov preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

Uporabnikom omogočajo dostop do javnih podatkov tudi z uporabo odprtih prostorskih spletnih servisov. Vse informacije in povezave so dostopne na prenovljenem portalu Prostor.

Pomembna točka je tudi objava katastrskih postopkov, kjer uporabniki pridobijo informacije o katastrskih postopkih, ki so povezani s posamezno parcelo ali stavbo.

Obvestila v zvezi s seznanitvijo s spremembami, ki se pripravljajo v okviru vodenja in izkazovanja nepremičninskih evidenc, se redno objavljajo na portalu Prostor.

Celotno obvestilo GURS je dostopno TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!