Uredba o razvrščanju objektov

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je Vlada, v skladu z novim Gradbenim zakonom (GZ-1), izdala Uredbo o razvrščanju objektov, ki je pričela veljati 30.7.2022. Po svojem konceptu in vsebini sledi dosedanji Uredbi o razvrščanju objektov ter združuje klasificiranje objektov po namenu in razvrščanje po zahtevnosti gradnje. Na spremembe vsebine uredbe bistveno vpliva nova definicija objekta po GZ-1, ki ukinja druge gradbene posege in med objekte šteje le s tlemi povezane stavbe in gradbene inženirske objekte, ter začasne objekte in grajene objekte na drevesu.

Večja novost uredbe so, na podlagi GZ-1, postavljena merila za manjšo rekonstrukcijo, ki so določena v Priloga 2. Gre za manjša dela s katerimi se posega v konstrukcija objekta in se bodo lahko izvajala brez gradbenega dovoljenja, vendar bo za ta dela treba pridobiti vsaj mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, v nekaterih primerih pa tudi soglasje občine in mnenje pooblaščenega arhitekta.

Uredba še vedno tudi določa vzdrževalna dela, ki pa so navedena v Prilogi 3.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!