Vlada sprejela ukrepe za preprečevanje energetske revščine

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlagajo se naslednji začasni ukrepi:

  • Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Višina energetskega dodatka znaša: 200 evrov za samske osebe; 200 evrov za družine z enim staršem (povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo), 314 evrov za dvostarševske družine (povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo); 314 evrov za pare brez otrok. Za izplačilo energetskega dodatka strankam ne bo treba vložiti vloge.

  • Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Višina energetskega dodatka znaša 200 evrov. Za izplačilo energetskega dodatka ne bo treba vložiti vloge.

  • Izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov in pravic iz javnih sredstev

Predlaga se spregled premoženja, razen prihrankov in vrednostnih papirjev za vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, vložene v obdobju od meseca novembra 2022 do marca 2023. Predlaga se tudi mesečno podaljševanje vseh pravic iz javnih sredstev, ki se iztečejo v obdobju od meseca novembra 2022 do marca 2023.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!