Draginjski dodatek družinam, upravičenim do otroškega dodatka

Vlada je sprejela Predloga zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, s katerim naj bi družine z otroki, ki so upravičene do otroškega dodatka, tri mesece prejele draginjski dodatek.

Za izplačilo draginjskega dodatka strankam ne bo treba vložiti vloge. Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev se bo izvajalo na podlagi veljavne odločbe za otroški dodatek v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. decembra  2023. Draginjski dodatek se bo izplačal trikrat, in sicer novembra, decembra 2022 in januarja 2023 v višini zneska  otroškega dodatka za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu, v katerega je uvrščen upravičenec,  za vsakega otroka. Draginjski dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ravno tako se od draginjskega dodatka ne bo plačala dohodnina.

Finančne posledice ukrepa znašajo 63 milijonov. Vlada predlog zakona pošilja v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku.

Več si lahko preberete v novici MDDSZ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!