Informacije za tujce v več jezikih

V pomoč državljanom tretjih držav je MNZ v več tujih jezikih pripravilo informacije o obveznih prilogah, ki jih je treba priložiti prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje in delo.

Da bi pomagali državljanom tretjih držav pri izpolnjevanju prošnje za dovoljenje za prebivanje in delo ter razbremenili upravne enote, so na portalu za tujce zagotovili prevode nekaterih informacij v najpogostejše tuje jezike. V angleški, albanski, bosanski, makedonski in srbski jezik so prevedli informacije:

  • katere priloge morajo tujci priložiti sami (kot so to na primer fotografija, potni list, zdravstveno zavarovanje, zadostna sredstva za preživljanje, pogodba o zaposlitvi …),
  • kaj pristojni organ (upravna enota in zavod za zaposlovanje) pridobi po uradni dolžnosti (na primer podatki iz različnih evidenc o tujcu in delodajalcu …).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!