Metodologija izračuna deleža odpadne embalaže

MOP obvešča, da je Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki je začela veljati 17.9.2022. Besedilo spremembe je dostopno TU.

Uredba je spremenjena v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže. Gre za delež,  za katerega mora v skupnem sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO.

Glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti (spremembe pogodbenih obveznosti, različne količine dane embalaže na trg v Sloveniji posameznih trimesečjih) se bodo deleži pobiranja odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov odslej izravnavali vsako trimesečje sproti. Do sedaj je namreč prihajalo do polletnega zamika med poročanimi podatki in obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v izračunanih deležih.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!