Nova ureditev očetovskega in starševskega varstva otrok

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

S predlogom novele zakona bo oče, od sedanjih 30 dni, lahko  izrabil 15 koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti otroka. Preostalih 15 dni, ki jih je bilo mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, pa postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv.

V predlogu novele se pravica do starševskega dopusta za vsakega od staršev določi v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega neprenosljivih. To pomeni, da kadar oče na mater prenese vseh 100 dni starševskega dopusta, lahko mati izrabi 260 dni starševskega dopusta, tako kot je urejeno že zdaj, očetu pa ostane še 60 dni, ki so neprenosljivi. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Teh 60 dni lahko vsak od staršev izrabi do osmega leta starosti otroka.

V praksi to pomeni, da se očetovski dopust skrajšuje s 30 na 15 dni, hkrati pa očetje na novo dobijo 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Mati lahko še vedno izrabi skupno 365 dni dopusta (105 dni materinskega dopusta + 160 dni lastnega starševskega dopusta + 100 dni prenosljivega očetovega starševskega dopusta). Oče lahko 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta izrabi tudi v času materinskega dopusta matere in vse do osmega leta starosti otroka, lahko tudi v več delih.

V predlogu novele se zgornja omejitev pri očetovskem in starševskem nadomestilu veže na dva in pol kratnik zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto, kar je za starše ugodneje.

Trajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva se v predlogu novele podaljša do osmega leta starosti otroka, do zdaj je bilo do konca prvega razreda osnovne šole otroka, kar je v povprečju deset mesecev dlje. Prav tako bosta lahko oba starša delala s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva, vendar skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko.

V predlogu novele se poenoti starost otroka, do katerega imajo starši določena podaljšanja oziroma pravice, in sicer do osem let. Prej je bila ta meja do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, vendar se zaradi poenotenja po celem zakonu določi starost osem let, kar je tudi z izvedbenega vidika lažje izvajati.

V primeru, da je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!