Sporočanje podatkov ZPIZ in kršitve teh obveznosti

Za vsako vrsto zavarovancev je z zakonom določeno, kdo opravi prijavo v zavarovanje, kdo plačuje prispevke in kdo sporoča podatke o osnovah, ki se vodijo v matični evidenci zavarovancev in se uporabijo za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Podatki, ki so potrebni za izračun pokojninske osnove, se za delavce v delovnem razmerju od leta 2017 dalje posredujejo na obrazcih za obračun davčnega odtegljaja, ki so predpisani v Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik o obrazcih REK).

Podatki, ki so potrebni za izračun pokojninske osnove, se za delavce v delovnem razmerju do vključno leta 2016 posredujejo na obrazcih M-4. Na obrazcih M-4 posredujejo podatke o osnovah tudi nekateri zavezanci za druge kategorije zavarovancev (Finančna uprava RS, centri za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Jamstveni sklad RS).

Od 1. 1. 2021 dalje je elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 mogoče samo preko zavodove storitve  BiZPIZ. Za uporabo storitev BiZPIZ in oddajo obrazcev M-4 je potrebna predhodna registracija.

Več informacij je dostopnih TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!