Sprejet energetski dodatek za najranljivejše

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki je bil sedaj tudi objavljen v Uradnem listu RS št. 117 z dne 9.9.2022 in je začel veljati 10.9.2022.

Zakon gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša glede na število otrok v gospodinjstvu. Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

Dodatek, za katerega ne bo treba vložiti vloge, bodo prejeli posamezniki in gospodinjstva z nizkimi dohodki, in sicer prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

Več informacij je dostopnih v novici MDDSZ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!