Tržni inšpektorat s poostrenim nadzorom prodaje tobaka in alkohola mladoletnim osebam

Tržni inšpektorji v teh dneh izvajajo nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam. Poleg opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora, imajo tržni inšpektorji možnost, da pri nadzoru prepovedi prodaje tovrstnih izdelkov mladoletnim osebam, sodelujejo z osebo mlajšo od 18 let. Več informacij je dostopnih v novici MGRT TU.

V primeru ugotovljenih kršitev trgovcem poleg izrečenega ukrepa tržnega inšpektorja Ministrstvo za zdravje še dodatno za šest mesecev prepove prodajo tobačnih izdelkov v prodajalni, kjer je bila ugotovljena kršitev. Če je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že izrečena začasna prepoved prodaje, se mu ob naslednji kršitvi odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja v obdobju treh let. V kolikor je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že dvakrat izrečena prepoved prodaje, pa se mu ob naslednji kršitvi trajno prepove prodajo tobačnih izdelkov. Poleg prepovedi prodaje se z globo od 4.000 do 33.000 evrov kaznuje pravna oseba – trgovec in z globo 800 do 2.000 evrov odgovorna oseba pravne osebe – prodajalec.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!