Umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in več alternativnih goriv v prometu

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo poslalo predloga dveh zakonov: Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

Republika Slovenija je skladno s pravnim okvirom EU zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25 % OVE v končni porabi energije, s sprejemom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) pa je Slovenija zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030. Ti cilji se bodo s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije še zviševali.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predloga zakonov v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si, najkasneje do 19. 10. 2022 oziroma do 20.10.2022. Besedili predlogov zakonov in več informacij je dostopnih na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!