Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih

Predlagane spremembe Zakona o voznikih (ZVoz-1) prinašajo nekatere pomembne novosti za voznike. Gre za predlog predpisa, ki v Državnem zboru še ni bil sprejet.

Predlagajo se spremembe določil, ki urejajo opravljanje zdravstvenih in kontrolnih zdravstvenih pregledov po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega vozila, poostren je nadzor nad šolami vožnje ter možnost odvzema licence v primeru ugotovljenih nepravilnosti, pomembna pa je tudi predlagana sprememba podaljšanja roka veljavnosti starih vozniških dovoljenj, ki naj bi ostala v obtoku deset let dlje, do leta 2033.

V spremenjenih določilih ZVoz-1 se tako predlaga, da mora oseba v primeru predhodno ugotovljene začasne telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (torej ne pred posebno zdravstveno komisijo), v primeru predhodno ugotovljene telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila pa pred posebno zdravstveno komisijo.

Odvzem pooblastila pooblaščeni organizaciji ali izbris šole vožnje iz registra šol vožnje naj bi bil možen tako na podlagi ugotovitev predhodno ugotovljenega strokovnega nadzora javne agencije, kot tudi zgolj na podlagi obvestila inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, in sicer kadar so v postopkih inšpektorata, pristojnega za promet, in policije ugotovljene kršitve.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!