Navodilo o 1. spremembi Navodila o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021 z začetkom veljavnosti 14. 11. 2022.

Carinski zakonik omogoča poenostavitve pri izvajanju formalnosti v carinskih postopkih. Te poenostavitve predstavljajo posebno ugodnost za gospodarske subjekte oz. imetnike dovoljenj za poenostavljene postopke, ker omogočajo hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem blaga v podjetjih.

Pristojni organi lahko izdajo:

  • dovoljenje za uporabo postopka poenostavljene deklaracije pri uvozu oziroma izvozu;
  • dovoljenje za vpis v evidence deklaranta pri uvozu in izvozu;
  • dovoljenje za centralizirano carinjenje;
  • dovoljenje za status pooblaščenega prejemnika;
  • dovoljenje za status pooblaščenega pošiljatelja;
  • dovoljenja za samooceno.

Glavni spremembi sta uporaba evropske aplikacije CDS (sistem carinskih odločb) za vlaganje zahtevkov in izdajo dovoljenj ter opredelitev postopka carinjenja blaga, ki se prevaža po transportnih napeljavah. Navodilo o poenostavitvah TU.

Zahtevek za poenostavljen postopek se vloži pri Finančnem uradu Celje, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo dovoljenj za poenostavljene postopke.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!